Regulamin Sklepu Internetowego

Dane sklepu

Sklep Internetowy działający pod adresem sklep.aquanaut.pl prowadzony jest przez Aquanaut Diving Patrycja Mielimąka z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Przyjaźni 4A/17 53-030 Wrocław, NIP: 639-198-33-39, REGON: 380235964

Produkty

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe i nieużywane.
 3. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Wszystkie podawane ceny są cenami brutto.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę sklep.aquanaut.pl. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. Za moment przyjęcia zamówienia, uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o zmianie statusu zamówienia na: “W realizacji”

Dostawa

Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczamy za posrednictwem firmy kurierskiej.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 1. Czas realizacji zamówienia – kompletowanie towaru, forma wybranej płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie i zlecenie transportu firmie kurierskiej.
 2. Czas dostawy towaru – liczony od momentu przekazania przesyłki kurierowi do momentu doręczenia przesyłki odbiorcy.

Przy każdym produkcie w naszym sklepie internetowym, w oknie z ceną danego produktu podana jest informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia, czas ten liczony jest od momentu przyjęcia zmówie do chwili przekazania towaru spedytorowi. Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Koszty dostawy towaru są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu. 

Formy płatności

 1. Płatność za towar dokonywana jest przez klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl 
 2. Gotówką do rąk kuriera w przypadku dostawy towarów za pobraniem,
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej, brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 4. Aquanaut Diving może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności ( sprzedaż na raty).

Gwarancja

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dowód zakupu towaru w postaci rachunku, należy bezwzględnie zachować aby załączyć go w przypadku reklamacji towaru.
 3. Okres gwarancji dla produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do klienta.
 4. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu: rachunek.
 5. Wadliwy towar do naprawy gwaracyjnej odbiera osobiście poprzez kuriera Sklep Internetowy na swój koszt.

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie oświadczenia do paczki ze zwracanym towarem na adres: ul. Przyjaźni 4A/17 53-030 Wrocław
 2. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z nim, nie może nosić oznak użytkowania, każdy element musi być kompletny i zapakowany, a towar dostarczony w opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez kuriera lub potwierdzeniem nadania przesyłki w Urzedzie Pocztowym.
 4. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy.
 5. Nalężność z tytułu zwrotu towaru zostanie klientowi wysłana przelewem bankowym na wskazane konto, lub na konto z którego była dokonana płatność.

Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższymi punktami.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

 

 

Przewiń do góry